Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 05 2017

beltane
13:44
Malarstwo jest milczącą poezją.
— Simonides z Koes
Reposted frommocnoliryczna mocnoliryczna
13:44
7327 a9eb 390
Reposted fromamatore amatore viamocnoliryczna mocnoliryczna
beltane
13:44

KANON KSIĄŻEK, KTÓRE CIESZĄ

1. Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata
2. Truman Capote – Śniadanie u Tiffany'ego
3. Raymond Chandler – Żegnaj laleczko
4. Fiodor Dostojewski – Idiota
5. Witold Gombrowicz – Transatlantyk
6. Joseph Heller – Paragraf 22
7. Marek Hłasko – Piękni dwudziestoletni
8. Bohumil Hrabal – Zbyt głośna samotność
9. John Irving – Świat według Garpa
10. Ryszard Kapuściński – Cesarz
11. Nikos Kazantzakis – Grek Zorba
12. Ken Kessey – Lot nad kukułczym gniazdem
13. Hanna Krall – Zdążyć przed Panem Bogiem
14. Milan Kundera – Nieznośna lekkość bytu
15. Gabriel G. Marquez – Sto lat samotności
16. Erich M. Remarque – Łuk triumfalny
17. A. de Saint - Exupery – Mały Książę
18. Lew Tołstoj – Anna Karenina
19. Leopold Tyrmand – Zły
20. Kurt Vonnegut – Śniadanie mistrzów
13:43
beltane
13:43
3737 cef8 390
13:43
6641 0ad9 390
Reposted fromnosmile nosmile viamocnoliryczna mocnoliryczna
beltane
13:43
beltane
13:43
4466 9347 390
Reposted frommocnoliryczna mocnoliryczna
beltane
13:43
9966 3283 390
Reposted frommocnoliryczna mocnoliryczna
beltane
13:43
9968 4166 390
Reposted frommocnoliryczna mocnoliryczna
beltane
13:43
9969 2d4a 390
Reposted frommocnoliryczna mocnoliryczna
beltane
13:43
9971 28f1 390
Reposted frommocnoliryczna mocnoliryczna

June 01 2017

09:19
4363 45f2 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viaucieknijmi ucieknijmi
09:19
2768 49d5 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaucieknijmi ucieknijmi
beltane
09:19
7816 2919 390
Reposted fromtichga tichga viaPaseroVirus PaseroVirus
beltane
09:19
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
beltane
09:18
6074 9755
Reposted fromtfu tfu viaPaseroVirus PaseroVirus
beltane
09:18
Reposted fromFlau Flau viaPaseroVirus PaseroVirus
beltane
09:18
5836 8564 390
oj, jacuś
Reposted fromdontforgot dontforgot viaPaseroVirus PaseroVirus
09:17
9420 42c3

pommestudio:

Washing.
Cat rotate the Drum!

fancy steps
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaMagoryan Magoryan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl