Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2016

beltane
16:32
Kiedy się kogoś kocha, kocha się jego twarz i w ten sposób wyodrębnia się ją całkowicie spośród innych.
— Milan Kundera, Nieśmiertelność
Reposted bycytatyitsmeeloisezupelnieonlyhopetruskawkolandiaBloodEvebansheambajeReneiaIzUuUohmydeerladyinblaaackobliviatevampira
beltane
12:37
Pewną cząstką siebie wszyscy żyjemy poza czasem. Być może uświadamiamy sobie własny wiek jedynie w kilku wyjątkowych chwilach, a przez większość czasu żyjemy bez wieku.
— Milan Kundera, Nieśmiertelność
Reposted bycytatyrudazolzaskraweksiebieesperantoohormezabarockHambreDelAlmaMambarozentuzjazmowananyaakoniskowoAinsworthCasszupelnieinertejakbycovalardohaerisSzelestynasomemistakesallayk-achnasidusBloodEvebanshearrrrrrrrnomadicsoulGobeOnly2youstuckedinsoulnonserviamcatchdimomentmystolenshowolewkazfblacksun

August 09 2016

beltane
15:58
beltane
15:56
Reposted fromdarthsadic darthsadic viaorelh orelh
beltane
15:56
0602 ca7b 390
Reposted fromCataclysm Cataclysm viaorelh orelh
beltane
15:55
1925 e820 390
Reposted fromindiaan indiaan viaorelh orelh
beltane
15:55
Reposted fromrayla rayla viaucieknijmi ucieknijmi
beltane
15:55
grafika room, bedroom, and bed
Reposted fromweightless weightless viaucieknijmi ucieknijmi
beltane
15:54
Grafika użytkownika dilara
Reposted fromweightless weightless viaucieknijmi ucieknijmi
beltane
15:54
5746 431b
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viacoffeebitch coffeebitch
beltane
15:54
0218 d6e0 390
Reposted fromfoods foods viaucieknijmi ucieknijmi
beltane
15:54
2594 9f0e 390
beltane
15:53
3944 8830 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
beltane
15:53
3995 320e 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
beltane
15:52
3976 a7f3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
beltane
15:52
3992 6ed9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaucieknijmi ucieknijmi
beltane
15:52
7631 cdd2 390
Reposted fromToyJoy ToyJoy viaucieknijmi ucieknijmi
beltane
15:51
3110 ddc4 390
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig viaucieknijmi ucieknijmi
beltane
15:50
6044 5bf8 390
Reposted fromlittlefool littlefool viaucieknijmi ucieknijmi
beltane
15:49
5577 bfe5 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaucieknijmi ucieknijmi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl